0899535999

Vách nhôm kính – Bộ Công An

Vách nhôm Xingfa – Nguyễn Hoàng Tôn

  • Thiết kế và thi công lắp đặt hệ thống vách mặt dựng, cửa nhôm Xingfa, cửa kính tự động, lan can kính
  • CĐT: Bộ Công An
  • ĐV Thi công: Công Ty TNHH Thương Mại và đầu tư xây dựng Minh An
  • Địa chỉ: 46 Nguyễn Hoàng Tôn
  • Hạng Mục: Vách mặt dựng Xingfa hệ 65,  Cửa tự động, lan can kính
  • Tiến độ: 2 tháng
  • Mức độ hoàn thành: 100%

Cửa tự động Nhật Bản

Lan can kính inox

 

Mái Alu

Vách mặt dựng giấu đố Xingfa 65