TÁC GIẢ MR PHU
Ông Mr Phu tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc đại học kiến trúc và văn bằng 2 về ngành vật liệu xây dựng tại trường đại học Bách Khoa Hà Nội. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong ngành nhôm kinh từ năm 2010 sau khi ra trường được 1 vài năm, kiến thức chuyên sâu về ngành nhôm kính cộng với những kiến thức về kiến trúc xây dựng Ông Mr Phu tích cóp sau nhiều năm từ nhân viên tới, trưởng phòng, phó giám đốc của nhiều công ty xây dựng. Hiện tại Ông Mr Phu là tổng bộ phận tư vấn chuyên sâu Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Minh An ( Minh An Window ). Cùng xem những thông tin, kiến thức chuyên môn về ngành nhôm kính nói riêng và ngành xây dựng, kiến trúc nói chung.