Minh An Window thông báo về việc bổ nhiệm nhân sự mới

Ngày 07/11/2023 căn cứ yêu cầu công việc và quá trình công tác, được sự chấp thuận của ban lãnh đạo Công ty TNHH thương mại và đầu tư xây dựng Minh An, Giám đốc công ty, Ông Trịnh Văn Phúc đã ký quyết định về việc bổ nhiệm 2 nhân sự mới vào vị trí Đội Trưởng Đội Sản Xuất và Đội Trưởng Đội Thi Công.

Nội dung của quyết định : 

Công Ty TNHH thương mại và đầu tư xây dựng Minh An thông báo về bổ nhiệm nhân sự mới :

– Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
– Căn cứ Điều Lệ Công ty TNHH thương mại và đầu tư xây dựng Minh An ;
– Căn cứ Biên bản cuộc họp công ty TNHH thương mại và đầu tư xây dựng Minh An về việc bổ nhiệm nhân sự mới.

Ông Trịnh Văn Phúc giám đốc công ty đã ký quyết định bổ nhiệm nhân sự sau :

– Ông : Tòng Văn Nam Giữ chức vụ Đội trưởng đội sản xuất Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xây dựng Minh An.
– Ông : Nguyễn Văn Duy Giữ chức vụ Đội trưởng đội thi công Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xây dựng Minh An.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03/11/2023 cho đến khi có quyết định khác thay thế.

 

Cuộc họp bổ nhiệm nhân sự mới với sự tham gia của Ban lãnh đạo công ty diễn ra thành công !

Ông trịnh văn phúc ký quyết định bổ nhiệm nhân sự mới dưới sự tham gia của ban lãnh đạo và Quản Đốc Sản Xuất
Ông trịnh văn phúc ký quyết định bổ nhiệm nhân sự mới dưới sự tham gia của ban lãnh đạo công ty và Quản Đốc Sản Xuất.
Ông Tòng Văn Nam nhận nhiệm vụ mới với quyết định bổ nhiệm vị trí Đội Trưởng đội sản xuất.
Ông Tòng Văn Nam nhận nhiệm vụ mới với quyết định bổ nhiệm vị trí Đội Trưởng đội sản xuất.
Ông Nguyễn Văn Duy nhận nhiệm vụ mới với quyết định bổ nhiệm vị trí Đội Trưởng đội thi công
Ông Nguyễn Văn Duy nhận nhiệm vụ mới với quyết định bổ nhiệm vị trí Đội Trưởng đội thi công
Quyết định về việc bổ nhiệm Ông Tòng Văn Nam vị trí Đội Trưởng đội đội sản xuất
Quyết định về việc bổ nhiệm Ông Tòng Văn Nam vị trí Đội Trưởng đội đội sản xuất
Quyết định về việc bổ nhiệm Nguyễn Văn Duy vị trí Đội Trưởng đội đội thi công
Quyết định về việc bổ nhiệm Nguyễn Văn Duy vị trí Đội Trưởng đội đội thi công

Thông Báo Chuyển Địa Điểm Văn Phòng Mới Minh An Window

Kỷ niệm 06 năm ngày thành lập Minh An Window

Cập nhật, chỉnh sửa lần cuối vào 4:53 chiều , 15/01/2024 - Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *